Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

LOADING...

Бърз старт

Система

Комфорт

Контролер

Облачни услуги

Бърз старт

4G LTE HOUSEPER КОНТРОЛЕР

Ако искате да ползвате контролера като WiFi рутер и да имате интернет връзка през него изберете Houseper контролер с 4G LTE.

ИЛИ

HOUSEPER КОНТРОЛЕР

Ако си имате интернет и нямате нужда от алтернативен доставчик изберете базовия модел Houseper контролер.

Колкото и каквито пожелаете. Не е нужно да вземате всичко наведнъж. Можете да започнете с няколко устройства и постепенно да разширявате системата.

За да стартирате Ваша самостоятелна система за домашна автоматизация, първо трябва да стартирате и конфигурирате контролера. В случай, че Вашият контролер има вграден 4G LTE модул и Вие искате да ползвате мобилен интернет, преминете към поставяне на SIM карта:

 1. Развийте болтчетата на долното капаче за батерията.
 2. Поставете Вашата SIM карта в означения слот.
 3. Затворете капачето и завийте болтчетата.
 1. Свържете HDMI кабела към порта на Houseper контролера и към свободен порт на Вашия телевизор/монитор.
 2. Свържете USB модула на безжичната мишка към USB порт на Houseper контролер. (При първоначално пускане мишката не е заредена. Използвайте включения в комплекта USB кабел, за да я заредите.)
 3. Включете адаптера за захранване към Houseper контролера и към електрическата мрежа.

След като Вашият контролер е успешно стартиран е необходимо да го свържете към интернет. Не пропускайте тази стъпка, защото при стартиране на приложение Houseper, то ще се свърже към сървър за да направи първоначална конфигурация на контролера.

Конфигуриране на мрежа

В зависимост от Вашия избор за Интернет свързаност, можете да изберете един от следните методи:

    Конфигуриране на LAN връзка

 1. Свържете LAN порта на контролера към свободен порт на Вашия рутер.
 2. По подразбиране контролерът използва DHCP. За да промените настройките стартирайте приложение Houseper box settings Box Settings, изберете Network, раздел Ethernet.

    Конфигуриране на WiFi

 1. Изберете Wi-Fi в меню Settings, раздел Wireless & networks.
 2. Включете услуга WiFi.
 3. От списъка с WiFi мрежи изберете Вашата, въведете паролата (ако има такава) и изберете Connect.

    Конфигуриране на 3G/4G

Методът е приложим само за контролери с вграден 4G LTE модул. За да поставите/инсталирате SIM карта преминете към следните стъпки:

 1. Изключете захранването на Houseper контролера (ако батериите му са заредени, той ще продължи да работи).
 2. Развийте болтчетата на долното капаче за батерията.
 3. Изключете батерията.
 4. Поставете Вашата SIM карта в означения слот.
 5. Включете батерията.
 6. Затворете капачето и завийте болтчетата.
 7. Включете захранването на Houseper контролер.
 8. Изберете More, в меню Settings, раздел Wireless & networks, конфигурирайте Cellular networks.
  • Ако сте в роуминг, включете Data roaming.
  • Изберете Preferred network type.
  • Изберете Network operators.
  • Влезте в меню Access Point Names и конфигурирайте APN съгласно предоставената от Вашия мобилен оператор информация.

Вашата мрежа е успешно конфигурирана и имате връзка с Интернет. Преди да продължите с приложение Houseper, обърнете внимание на долуописаните настройки и направете тези, от които се нуждаете.

Нaстройки

    Часова зона

 1. Изберете Date & time в меню Settings, раздел System.
 2. Изключете Automatic time zone.
 3. Влезте в меню Select time zone и изберете Вашата часова зона.

    Език

 1. Изберете Languages & input в меню Settings, раздел Personal.
 2. Влезте в меню Languages, изберете Add a languages за да добавете желания от Вас език.
 3. За да премахнете език, изберете Remove от лентата за навигация, маркитрайте езиците, които искате да премахнете и натиснете иконата за изтриване.

 

    Разширяване/свиване на екранa

 1. Стартирайте приложение Houseper droid settings Droid Settings.
 2. Влезте в меню Display.
 3. Влезте в меню Screen position.
 4. За разширяване на екрана позвайте Zoom in screen, а за свиване на екрана Zoom out screen.

Стартирайте приложение Houseper. При първо стартиране:

 1. Изчакайте да завърши първоначалната конфигурация.
 2. Диалог за конфигуриране на имейл – въведете имейл на който желаете да получавате информация от Вашия контролер. В случай, че не желаете да получавате електронна поща, оставете полето за имейл празно и изберете отметка „Не ме питай отново“. Може да пропуснете този диалог и да оставите тази конфигурация за по-късен етап. За детайлна настройка, изберете Конфигуриране на имейл в раздел Настройки.
 3. Диалог за въвеждане на име на контролер – Ако планирате свързване към Вашата система за домашна автоматизация посредством смарт телефон/таблет, изберете и въведете име на Вашия контролер и оставете маркирана отметката за отдалечен достъп ако желаете такъв. Ако решите да пропуснете тази конфигурация, можете да я направите на по-късен етап в Отдалечен достъп на раздел Настройки.

Добавяне на устройство

Запознайте се с инструкциите на устройството, което искате да добавите. Различните устройства се присъединяват по различен начин – би могло да бъде чрез натискане и задържане на бутон за известно време, неколкократно последователно включване и изключване на захранването, махане и слагане на батерия и т.н. Обикновено когато устройството е ново и никога не е било добавяно към Zigbee мрежа е достатъчно просто да включите устройството.

След като внимателно сте се запознали с инструкциите на Вашето устройство, следвайте тези стъпки:

 1. Ако устройството е на батерии, уверете се че има такива и ако съществува предпазна лентичка, че тя е премахната.
 2. Ако устройството, което искате да добавите към Вашата система за домашна автоматизация, вече е било добавяно към други Zigbee мрежи е твърде възможно то да пази в себе си стари настройки. Преди да го добавите се уверете, че сте го ресетнали успешно. Ако в инструкциите на устройството няма изрични указания за ресет, последвайте тези за напускане на мрежа. Това обикновено е достатъчно за ресет на устройството.
 3. Изберете Добави устройство, в раздел Настройки на приложение Houseper(или Houseper mobile) – в този момент контролерът ще разреши към Вашата Zigbee мрежа да се присъединяват нови устройства за период от 60 секунди.
 4. Последвайте инструкциите на Вашето устройство за присъединяване към Zigbee мрежа.
 5. След успешно присъединяване на устройството към контролера, на екрана на приложение Houseper ще се появи съобщение „Открито е ново устройство!“.
 6. Моля изчакайте, докато контролерът разкрие пълната функционалност на устройството. Неразкритите устройства остават в началото на списъка в раздел устройства на приложение Houseper. В процеса на разкриване можете да проследите как името и информацията за устройството се променя в зависимост от събраната от контролера информация. Също така можете да наблюдавате появата на повече от едно устройства, когато физическото устройство притежава повече от едно логически устройства.
 7. Когато устройството е напълно разкрито, то ще се появи в приложение Houseper mobile.

След успешно присъединяване на устройството можете да влезете в неговата детайлна информация, да промените името му, да зададете стая и да изпробвате неговите функционалности.

Неуспешно разкриване на устройство

    Възможни причини за неуспешно разкриване на устройство:
 1. Спящо устройство – това са устройствата, които не поддържат постоянна комуникация с контролера. В случай, че устройството „заспи“, преди да бъде напълно разкрито, можете да се опитате да го събудите и доразкриете с помощта на бутона за разкриване.
 2. Добавяне на много устройства наведнъж – едновременното добавяне на много устройства, забавя процеса на тяхното разкриване. Опитайте се да добавите проблемното устройство самостоятелно.
 3. Устройството не отговаря на пълната Zigbee спецификация.
 4. Устройството не е съвместимо с Houseper.  Текущо се поддържат устройства Zigbee версия 3.0 и версия 1.2 с допълнителни настройки за съвместимост със система Houseper. Всички устройства, предлагани на този сайт са съвместими с Houseper.

Първоначалното свързване на смарт телефон/таблет към контролера, може да бъде извършено единствено и само ако двете устройства се намират в една и съща мрежа.

 1. От контролера: Изберете Houseper отдалечено управление отдалечено управление в раздел Настройки на приложение Houseper и се уверете, че Локален достъп на Вашия контролер е разрешен и работещ.
 2. От смарт телефона/таблета: Изтеглете Houseper mobile от Google Play и го инсталирайте на Вашия смартфон/таблет.
 3. От смарт телефона/таблета: Стартирайте приложение Houseper mobile и се уверете, че Вашият телефон е свързан към същата мрежа към която е свързан и контролера.
 4. От смарт телефона/таблета: Изберете Houseper отдалечено управление отдалечено управление в раздел Настройки на приложение Houseper mobile.
 5. От смарт телефона/таблета: Приложението на телефона ще сканира Вашата мрежа, за да намери активен Houseper Controller. След като го намери ще го посочи в списъка. (В някои случаи това може да отнеме известно време.)
 6. От контролера: Изберете Свържи смартфон/таблет Houseper свързване на смартфон.
 7. От смарт телефона/таблета: Изберете Регистрация от Вашия телефон за Вашия контролер.
 8. От контролера: Вашият контролер ще поиска потвърждение за свързване на Вашия смартфон/таблет. Потвърдете свързване като изберете Да.
 9. От смарт телефон/таблет: Финализирайте процеса от Вашия смартфон, като изберете допустимата за Вас отдалечена връзка –  Дистанционно през WiFi връзка и/или Дистанционно през мобилна (3G/4G) връзка.

Уверете се, че IP камерата, която искате да добавите се поддържа от система Houseper. Запознайте се подробно с нейното ръководство и в случай, че камерата е използвана, направете Factory reset, за да я върнете към фабрични настройки. Преминете към следните стъпки:

 1. Следвайте ръководството на камерата, за да я включите и настроите мрежата ѝ. Уверете се, че IP камерата е конфигурирана в същата мрежа, в която е настроен контролерът.
 2. Изберете Добави камера в приложение Houseper, раздел Настройки.
 3. Изчакайте, докато контролерът сканира Вашата мрежа и покаже списък с намерените камери.
 4. Използвайте бутон Add, за да присъедините камерата, която искате.
 5. Въведете потребителско име и парола. (В случай, че не сте променяли потребителско име и парола в документацията на камерата ще наметите техните стойности по подразбиране). Потвърдете с бутон ОК.
 6. При коректно въведени име и парола, ще премините към следваща стъпка – смяна на парола. Тази стъпка е опционална и с цел по-голяма сигурност. Въведете стара и нова парола и натиснете ОК за промяна или изберете Отказ, за да пропуснете тази стъпка.

Камерата е добавена и можете да продължите с добавянето на още камери, ако има такива в списъка.

ВЗЕМЕТЕ ПОДДРЪЖКА