Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

LOADING...

Интелигентна автоматизация

ПРОГРАМИРАЙТЕ ДОМА СИ

 

Houseper Notifications

 

Houseper разполага със специално разработен модул, с помощта на който можете да създавате алгоритми. Това са автоматични процеси, които управляват вашия умен дом по зададени от вас правила. Алгоритмите ще ви помогнат да „настроите“ вашия дом, според вашето ежедневие. Така например, в делничен ден можете да се събуждате с готова за употреба загрята машина за кафе, да имате автоматично активирана охрана докато сте на работа, а вечер да се насладите на притъмнено релаксиращо осветление, да преминeте в режим на романтика или пък да стартирате светлинно шоу.  Можете да оставите грижата за отоплението изцяло в ръцете на Houseper. При това той ще спазва стриктно вашите указания за желана температура в различните дни от седмицата и в различни часови диапазони. Ще редуцира на разхищението на електроенергия, като може да спира климатизацията/отоплението когато проветрявате и после да го възстановява. С помощта на автоматичните процеси, притежателите на Houseper контролер с вграден 4G LTE модем ще могат да се възползват от SMS известяване при настъпване на различни събития, включително критични и животозастрашаващи. SMSите са втори независим канал за информиране, който да ви даде сигурност при отпадане на интернет канала. Алгоритмите предоставят автоматично:

 • Управление на устройства
 • Активиране/Деактивиране режим на охрана на устройство
 • Активиране/Деактивиране на охранителна зона
 • Активиране на сцена
 • Смартфон известяване
 • Имейл известяване
 • SMS ( *4G LTE контролер)

УСЛОВИЯ

Всеки алгоритъм може да бъде безусловен или да съдържа едно или повече условия. Условията са логически операции включващи параметрите на устройствата във вашия умен дом и зададени стойности. Например, ако искаме отоплението да се включи, когато температурата падне под 22 градуса, то тогава трябва да създадем условие текущата температура по-малка от 22 градуса. По този начин, когато температурата падне под 22 градуса, ще се изпълнят съответните задачи.

ВЯРНО

или

НЕВЯРНО

СЪБИТИЯ

Всяка промяна на параметър от условие генерира събитие. Събитията могат да се използват за стартиране на алгоритъм. Ако продължим примера с включване на отоплението при температура под 22 градуса, то в случая можем да дефинираме промяната на температурата като събитие, което да стартира алгоритъма всеки път когато имаме промяна на температурата. Ако измерената стойност е под 22 градуса, то отоплението ще се включи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА

За нашия пример с включване на отоплението при температура по-ниска от 22 градуса, можем да добавим още едно условие: „Прозорецът да бъде затворен“, за да не разхищаваме електроенергия. Тогава трябва да създадем задача, която включва отоплителния уред и да окажем, че тази задача се изпълнява когато всички условия са верни. При изпълнение на алгоритъма, Houseper ще провери дали температурата е под 22 градуса и дали прозореца е затворен. Отоплението ще бъде включено само ако и двете условия са верни, а именно температурата е под 22 градуса и прозореца е затворен.

ЗАДАЧИ

 

Задачите, които могат да бъдат изпълнявани са управление на едно или всички устройства, активиране на сцени, активиране и деактивиране на охраната в една или повече зони, изпращане на известия – имейл, SMS, нотификация до смартфон.

Всеки алгоритъм може да съдържа една или повече задачи, като всяка една от тях може да се изпълнява когато:

 • всички условия са верни
 • поне едно условие е вярно
 • всички условия са неверни
 • поне едно условие е невярно
Управление на устройства
Активиране на сцена
Смартфон известяване
Имейл и SMS
Активиране/Деактивиране охрана

ГРАФИЦИ

С помощта на графиците за изпълнение се задават времевите схеми по които ще се изпълнява алгоритъма. Бихме могли да зададем еднократно изпълнение или периодично, като периодът на повторение се задава в минути или всеки ден в точно определено време и дори за определени дни от седмицата. И така в нашият пример с управление на отоплението, бихме могли да създадем график за изпълнение на всеки 30 мин, ако дните от седмицата са Събота или Неделя и друг график за работните дни, отнасящ се само за периода в който не сме на работа и сме си вкъщи.

СТЪПКА ПО СТЪПКА РЕШЕНИЯ

Разгледайте нашите полезни примери. Те ще ви помогнат бързо и лесно да автоматизирате вашият Houseper умен дом според вашите желания и нужди.

ОПИСАНИЕ

Алгоритъм за автоматично изпращане на информационен SMS при настъпване на наводнение.

НЕОБХОДИМИ УСТРОЙСТВА

Houseper Сензор за наводнение

Монтира се на място, където има опасност от протичане на вода. Например в кухнята под мивката.

Houseper Датчик за наводнение

Поставя се опционално (един или повече) за да разшири обхвата на Houseper Сензор за наводнение

СТЪПКА ПО СТЪПКА

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Изберете „Създайте ново условие“
  • За устройство изберете „Houseper Сензор за наводнение“, който поставихте под мивката в кухнята.
  • За условие изберете „Аларма охранявана зона“ = „Наводнение“
  • Изберете опция „Събитие“ (*избирайки тази опция вие програмирате Houseper да изпълнява алгоритъма всеки път когато устройството промени своя „Наводнение“ статус, независимо от това дали устройството е с активирана охрана)
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „SMS известяване (4G LTE)“
  • Въведете един или повече телефонни номера, разделени със запетайка, до които желаете да се изпрати съобщението. Например“+359 ххх ххх хх1, +359 ххх ххх хх2″
  • Въведете текст на съобщението. Например „Помощ! Наводнение! Спасете котката! Houseper“
  • Изберете критерий „Поне едно условие е вярно“
 4. Преминете „Напред“ към следваща стъпка
  • Финализирайте създаването на алгоритъма с „Край“ без да избирате „Създаване на нов график“. Този алгоритъм не изисква създаването на „График на изпълнение“, тъй като той ще се изпълнява само при събитие (наводнение/отводняване – след като датчикът изсъхне)
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, преминете към детайлен преглед на алгоритъма за да го разгледате.
 6. *Ако имате и други Сензори за наводнение, можете да добавите и тях. Нека разгледаме като пример още един Сензор за наводнение, разположен в мокро помещение. За да включите и него към алгоритъма, трябва да създадете второ условие, като използвате бутона за добавяне на „Условие“
  • За устройство изберете „Houseper Сензор за наводнение“, който се намира в мокрото помещение.
  • За условие изберете „Аларма охранявана зона“ = „Наводнение“
  • Изберете опция „Събитие“ (*избирайки тази опция вие програмирате Houseper да изпълнява алгоритъма всеки път когато устройството промени своя „Наводнение“ статус, независимо от това дали устройството е с активирана охрана)
  • Финализирайте с  „Добави“

*Всеки път, когато едно от двете устройства промени своя статус има/няма „Наводнение“, Houseper ще изпълнява алгоритъма и в случай, че едно от всички устройства засича наводнение, ще изпрати въведеният SMS, до изброените телефони.

ОПИСАНИЕ

Създава се алгоритъм за автоматично управление, така че когато прозореца се отвори за да проветрим например, климатикът се изключва автоматично. Съответно след като проветрим и затворим прозореца, климатикът се включва отново автоматично.

НЕОБХОДИМИ УСТРОЙСТВА

Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A

Монтира се в контакта в който се включва климатика

Houseper Сензор за врата и прозорец

Поставя се на прозореца

СТЪПКА ПО СТЪПКА

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Изберете „Създайте ново условие“
  • За устройство изберете „Houseper Сензор за врата и прозорец“, който поставихте на прозореца.
  • За условие изберете „Аларма охранявана зона“ = „Отворен-Затворен портал 1“
  • Изберете опция „Събитие“ (*избирайки тази опция вие програмирате Houseper да изпълнява алгоритъма всеки път когато устройството промени своя „Отворен-затворен“ статус, а именно отворите или затворите прозореца и то независимо от това дали устройството е с активирана охрана)
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „Изпълни команда“
  • Изберете устройство „Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A“, което монтирахте в контакта, в който е включен климатика
  • Изберете команда „Вкл./Изкл.:Изключи“
  • Изберете критерий „Всички условия са верни“
 4. Преминете „Напред“ към следваща стъпка
  • Финализирайте създаването на алгоритъма с „Край“ без да избирате „Създаване на нов график“. Този алгоритъм не изисква създаването на „График на изпълнение“, тъй като той ще се изпълнява само при събитие (отваряне/затваряне на прозореца)
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, преминете към детайлен преглед на алгоритъма.
 6. Създайте втора задача за изпълнение, като използвате бутона за добавяне на „Задачи за изпълнение“
  • Изберете тип „Изпълни команда“
  • Изберете устройство „Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A“, което монтирахте в контакта, в който е включен климатика
  • Изберете команда „Вкл./Изкл.:Включи“
  • Изберете критерий „Всички условия са неверни“
  • Финализирайте с „Добави“

ОПИСАНИЕ

Искаме да знаем, каква част от времето си детето/цата прекарва/т пред телевизора, плейстейшъна или пък компютъра. За целта създаваме умен автоматичен алгоритъм, който на всеки 30мин когато не сме си вкъщи да ни изпраща Имейл и известие на телефона, ако текущата ел. консумация е по-голяма от нула.

НЕОБХОДИМИ УСТРОЙСТВА

Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A

Монтира се в контакта в който е включен телевизора, плейстейшъна или компютъра

СТЪПКА ПО СТЪПКА

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Изберете „Създайте ново условие“
  • За устройство изберете „Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A“, който монтирахте.
  • За условие изберете „Текуща консумация“ > „0“
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „Имейл известяване“
  • Въведете един или повече имейл адреса, разделени със запетайка, до които желаете да се изпрати съобщението. Например“cool_mama@myhome.come, cool_dady@myhome.com“
  • Въведете текст на съобщението. Например „Не им се карайте много. Деца са! Ваш детегледач Houseper“
  • Изберете критерий „Всички условия са верни“ или „Поне едно условие е вярно“
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 4. Изберете „Създаване на нов график“.
  • За тип изберете „Периодично“
  • Въведете интервал на повторение „30“ минути
  • Пропуснете „Дата“ и „Крайна дата“
  • Може да въведете някакъв времеви диапазон, например от 00:00 часа до „Крайно време“ 18:30, когато ще се приберете от работа
  • Изберете „Дни от седмицата“ и посочете работните дни, в които не сте си вкъщи (Пн, Вт, Ср, Ч, П)
  • Финализирайте с „Край“ създаването на алгоритъма
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, преминете към детайлен преглед на алгоритъма.
 6. Създайте втора задача за изпълнение, като използвате бутона за добавяне на „Задачи за изпълнение“
  • Изберете тип „Смартфон/таблет известяване“
  • Въведете съобщението, което ще се изпраща. Например: „Последно! Само още едно ниво… Честно! „
  • Изберете критерий „Всички условия са верни“ или „Поне едно условие е вярно“
  • Финализирайте с „Добави“

ОПИСАНИЕ

Ако ви е писнало сутрин да чакате кафе машината просто си създайте умен автоматичен алгоритъм, който в делничен ден (Понеделник – Петък) да включва машина в точно определено време (6:35), така че да не ви се налага да чакате сутрешното кафе.

НЕОБХОДИМИ УСТРОЙСТВА

Умен Контакт

Включете кафе машината в умния контакт, а него в обикновен контакт.

 

 

или

Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A

Монтира се в контакта в който е включена кафе машината

СТЪПКА ПО СТЪПКА

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Преминете напред без да избирате „Създайте ново условие“
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „Изпълни команда“
  • За устройство изберете „Умен Контакт“ (или „Houseper Умен Прекъсвач с Електромер, 1xNO 16A“), в който включихте кафе машината.
  • За команда изберете „Вкл./Изкл.: Включи“
  • Изберете критерий „Всички условия са верни(или няма условие)“
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 4. Изберете „Създаване на нов график“.
  • За тип изберете „Периодично“
  • Пропуснете „Интервал на повторение“
  • Пропуснете „Дата“ и „Крайна дата“
  • Изберете „06:35“ за „Време“
  • Изберете „Дни от седмицата“ и посочете работните дни (Пн, Вт, Ср, Ч, П)
  • Финализирайте с „Край“ създаването на алгоритъма
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, може да преминете към детайлен преглед на алгоритъма.

ОПИСАНИЕ

Искаме осветлението в коридора да светва когато има движение и да изгасва автоматично ако в продължение на 3 мин няма движение.

НЕОБХОДИМИ УСТРОЙСТВА

Сензор за движение

Монтира се в коридора, в който искаме да има автоматично осветление.

Ключ за осветление 1 бутон

Монтира се в коридора за управление на осветлението.

СТЪПКА ПО СТЪПКА

За да постигнем желаната функционалност ще се нуждаем от два алгоритъма. Един, който да се грижи за светването и друг, който да изгася.

Създаване на алгоритъм за автоматично светване:

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Изберете „Създайте ново условие“
  • За устройство изберете „Сензор за движение“, който поставихте в коридора.
  • За условие изберете „Аларма охранявана зона“ = „Движение“
  • Изберете опция „Събитие“ (*избирайки тази опция вие програмирате Houseper да изпълнява алгоритъма всеки път когато устройството промени своя „Движение“ статус, независимо от това дали устройството е с активирана охрана)
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „Изпълни команда“
  • За устройство изберете „Ключ за осветление 1 бутон“, който монтирахме в коридора
  • За команда изберете „Вкл./Изкл.:Включи“
  • Изберете критерий „Всички условия са верни“ или „Поне едно условие е вярно“
 4. Преминете „Напред“ към следваща стъпка
  • Финализирайте създаването на алгоритъма с „Край“ без да избирате „Създаване на нов график“. Този алгоритъм не изисква създаването на „График на изпълнение“, тъй като той ще се изпълнява само при събитие (има/няма движение в коридора)
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, може да преминете към детайлен преглед на алгоритъма за да го разгледате.

Създаване на алгоритъм за автоматично изгасване:

 1. Изберете „Добави“ в Алгоритми
  • Въведете подходящо име и опционално описание
  • Изберете „Напред“, за да преминете към следваща стъпка
 2. Изберете „Създайте ново условие“
  • За устройство изберете „Сензор за движение“, който поставихте в коридора.
  • За условие изберете „Аларма охранявана зона“ <> „Движение“
  • Изберете първата опция „Условието е било вярно в продължение на не по-малко от “ и въведете „3“ минути
  • Изберете опция „Събитие“ (*избирайки тази опция вие програмирате Houseper да изпълнява алгоритъма всеки път когато устройството промени своя „Движение“ статус, независимо от това дали устройството е с активирана охрана)
  • Преминете „Напред“ към следваща стъпка
 3. Създайте задача за изпълнение
  • Изберете тип „Изпълни команда“
  • За устройство изберете „Ключ за осветление 1 бутон“, който монтирахме в коридора
  • За команда изберете „Вкл./Изкл.:Изключи“
  • Изберете критерий „Всички условия са верни“ или „Поне едно условие е вярно“
 4. Преминете „Напред“ към следваща стъпка
  • Финализирайте създаването на алгоритъма с „Край“ без да избирате „Създаване на нов график“. Този алгоритъм не изисква създаването на „График на изпълнение“, тъй като той ще се изпълнява само при събитие (има/няма движение в коридора)
 5. След като алгоритъмът е създаден, то той се появява на първо място в списъка с алгоритми. С помощта на инфо-бутона, може да преминете към детайлен преглед на алгоритъма за да го разгледате.

*Ако искате осветлението в коридора да не се изключва автоматично, деактивирайте алгоритъма.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Ако имате въпроси свързани с проектирането и инсталирането на системата за домашна автоматизация или отделните устройства, нашият екип от експерти в Houseper е на линия да Ви помогне. Свържете се с нас за безплатна консултация и ще се радваме да Ви съдействаме да изградите своя умен дом!